Regulamin Sklepu Internetowego Action

Informacja o firmie ACTION

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.actii.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb e-mail actii@actii.pl, z siedzibą: Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb , ul: Andersa 6D/13, 66-400 Gorzów Wlkp , wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp - Wydział Działalności Gospodarczej, Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie - Nr:85686. Nr NIP: 599-260-29-62, nr Regon: 080085712. Zwany dalej Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb lub Sprzedawcą.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.action.one.pl są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb.

 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 1. realizacji umowy

 2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.action.one.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.actii.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 • Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

Podatkowa Dokumentacja Zakupów

 • Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Action wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 • Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Zamówienia

 • Sklep internetowy www.action.one.pl umożliwia Klientom:

 1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

 2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.action.one.pl kierowane przez Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.actii.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez Wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub pocztą elektroniczną na adres: actii@actii.pl.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Potwierdzenie realizacji", a w przypadku gdy wybrano sposób zapłaty opcję Przedpłata przelew lub Płatność on-line Dotpay za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Czas realizacji zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych.

 • W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

 • Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 15:00 obsługujemy jeszcze tego samego dnia, gdy pozwalają na to wystarczające stany magazynowe.

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym www.action.one.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej Siódemka Poczty Polskiej ,  InPost (Paczkomaty).

 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 1. Czas realizacji zamówienia - kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,

 2. Czas dostawy - zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Na każdej stronie o produkcie (karcie produktu) podany jest aktualny stan magazynowy towaru.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:

 1. Przedpłata przelew - przelew na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb:

 2. Predsiębiorstwo Action Jan Gołąb

 3. ul. Andersa 6d/13

 4. 66-400, Gorzów Wlkp

 5. Idea Bank

 6. nr rachunku: 60195000012006014029800002

 7. Kartą kredytową (DotPay).

 8. Płatności on-line DotPay - usługi e-transferu i innych płatności elektronicznych i telefonem komórkowym w tym także płatności gotówkowych.

 9. W systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu realizowana przy współpracy Santander Consumer Bank.

W momencie odbioru towaru:

 1. Za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dokumencie: Dostawa.

Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami.

Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

 • Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

 1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

 2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

-----

UWAGA !!! Dostarczenie towaru w ramach zwrotu jest bezwarunkowe, jednakże w celu jej identyfikacji w systemie zwrotów wskazane jest przesłanie na adres email: actii@actii.pl informacji o zamiarze zwrotu towaru. Po otrzymaniu takiej informacji w emailu zwrotnym prześlemy numer RMA. Numer RMA prosimy umieścić na przesyłce w widocznym miejscu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna: https://actii.pl/odstapienie-od-umowy-kupna.pdf

-----

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uprawnienia i obowiązki określone w pkt - Zwrot towaru przez konsumenta - Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru w przypadku zakupu towaru przez firmy:

(Dotyczy tylko firm)

Zwrot towaru należy zgłaszać w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
Uwaga: Nie przyjmujemy zwrotów oprogramowania, towarów używanych, wyprzedażowych i sprowadzonych na zamówienie.

Uwaga: Przy towarze nie otwartym, obciążenie z tytułu zwrotu wynosi 10% wartości zwracanego towaru, ale nie mniej niż 50 PLN za każdą sztukę. W przypadku gdy opakowanie produktu zostało otwarte, jest uszkodzone, towar i opakowanie nie wygląda jak fabrycznie nowe, naliczone zostanie obciążenie w wysokości 30% wartości produktu ale nie mniej niż 100 PLN za każdą sztukę.

Każdy z w/w przypadków podlega akceptacji handlowca.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.actii.pl

 • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacji wskazane jest przesłanie na adres email: actii@actii.pl informacji o reklamacji towaru. Po otrzymaniu takiej informacji w emailu zwrotnym prześlemy numer RMA. Numer RMA prosimy umieścić na przesyłce w widocznym miejscu.

 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).

 1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

 3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

 4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. 

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej (jeżeli została wydana).  W przypadku ich braku Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb.

Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

 1. Dostarczenie towaru na koszt kupującego.

 2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Przedsiębiorstwo Action wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Serwis

 • Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres: Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb , Skr.poczt. 697A, 66-414 Gorzów Wlkp.

 • Kontakt z serwisem: actii@actii.pl

Warunki techniczne

 • Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb urządzenie komputerowe Klienta i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

  • Dla urządzeń typu desktop - komputery stacjonarne i laptopy:

   • System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub

   • system OS X 10.9 lub nowszy

   • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

   • Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,

   • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli,

   • minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).

  • Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:

   • Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

   • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,

   • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli,

   • zalecana głębia kolorów True color 24-bit.

 • Kupujący informowany jest że strona http://www.actii.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Klient może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Prywatności

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 • Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu ProLine.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Postanowienia końcowe

 • Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 • W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.action.one.pl.

 • Regulamin Sklepu Internetowego Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

KGO

W związku z obowiązywaniem Ustawy Przedsiębiorstwo Action podjęło szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl) Nasz numer rejestrowy to E0015034WZBW.

W zakresie odbioru odpadów - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań współpracujemy z organizacją odzysku CCR RELECTRA

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.

1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1)    dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2)    prowadzącym zakład przetwarzania;

3)    odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).

2.    Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art. 37.

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.    Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.    Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.