Obiektywy Auto-Iris

Obiektywy z Auto Iris posiadają mechaniczne sterowanie przesłoną. Pozwala to w każdych warunkach oświetleniowych na zachowanie właściwie dobranej przesłony. Obraz nie będzie prześwietlony lub zbyt ciemny.

Noch keine Produkte verfügbar

Bleiben Sie dran! Sobald weitere Produkte hinzugefügt wurden, werden sie hier angezeigt.